Jesteśmy uczestnikiem Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój

 

Firma Follak Sp.zo.o.Sp.k. realizuje projekt w ramach działania 3.4. Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Nr Umowy: POIR.03.04.00-14-0201/20-00

Celem projektu jest pomoc w utrzymaniu prowadzenia działalności spółki Follak Sp.zo.o.Sp.k. w związku z wystąpieniem pandemii wirusa COVID-19.

Planowanym efektem jest utrzymanie prowadzenia działalności w okresie 1.07.2020-30.09.2020.

Wartość projektu: 202 235,31

Wkład Funduszy Europejskich: 202 235,31

 

Unia europejska, Fundusze europejskie, Inteligentny rozwój