Regulamin technologiczny określajcy warunki prawidłowej realizacji zlecenia.

Specyfikacja technologiczna dotycząca realizacji usług uszlachetniania druku.

Ogólne zasady składania reklamacji w firmie Follak Sp. z o.o. Sp.k.

 

Do przeglądania dokumentów w formacie PDF potrzebny jest program Adobe Acrobat Reader.
Pliki PDF można także przeglądać w nowoczesnych przeglądarkach internetowych.